Kulturno društvo Partizanski pevski zbor

 

 

Poslanstvo:

Negovanje spomina na partizansko pesem in pesmi odpora kot prispevek h kulturi našega naroda, ki izvira iz narodno-osvobodilne borbe za svobodo ter varovanje partizanske pesmi kot kulturne dediščine.

 

 

Vizija:

Z javnimi nastopi ohranjati pesmi odpora in izvirne partizanske pesmi za sodobnike in mlajše rodove.