Partizanski pevski zbor je bil ustanovljen 20. aprila 1944 v vasi Planina pod Mirno goro nad Semičem pod imenom Invalidski pevski zbor. Prvi zborovodja je bil prof. Karol Pahor, ki je hitro zbral 17 pevcev v partizanski bolnišnici nad vasjo Planina, kjer so ranjeni borci okrevali. Vadili so dvakrat dnevno in 21. maja so v Semiču zapeli deset pesmi na svečanosti ob obletnici smrti Toneta Tomšiča.

Aprila 2024 praznuje zbor 80 let delovanja. Danes v zboru poje 32 pevcev. Vodi ga zborovodja  Jakob Barbo.

PPZ načrtuje, da bo jubilej proslavil z dvema kulturnima dogodkoma:

1.      Dne 26. aprila 2024 bo v sodelovanju z ZZB NOB Semič in Občino Semič v Kulturnem centru v Semiču ob 17. uri svečan koncert PPZ, Uvodoma bo zbor ob spremljavi harmonike zapel nekaj skladb iz svojega železnega repertoarja. Kot osrednji del koncerta bo PPZ ob spremljavi komornega 20 članskega orkestra izvedel kantato Radovana Gobca »Hej, partizan!«.

2.     Dne 5. junija 2024 ob 20. uri bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani Jubilejni koncert ob 80. obletnici Partizanskega pevskega zbora. PPZ- ju se bo  na odru pridružil Primorski akademski pevski zbor Vinko Vodopivec (PAZ). V prvem sklopu se bo najprej predstavil PPZ z nekaj najbolj prepoznavnimi skladbami iz zapuščine tako partizanske pesmi kot tudi Partizanskega pevskega zbora ob spremljavi harmonike. 

Po slavnostnem govoru in predstavitvi PAZ ter 20 minutnem odmoru bo sledil drugi sklop s kantato »Hej, partizan!«, ki jo bosta izvajala oba zbora, PPZ in PAZ ter 25 članski komorni simfonični orkester in dva solista, sopranistka in baritonist. Po zahvali ob koncu koncerta bodo sledile še tri skladbe v izvedbi simfoničnega orkestra in obeh zborov.

Poleg obeh koncertov bomo pripravili zbornik, kjer bomo objavili kratek zgodovinski pregled prehojene poti in esej muzikologa o vlogi partizanske pesmi v zgodovini slovenske zborovske pesmi.

Partizanski pevski zbor vabi vse ljubitelje domoljubne in partizanske pesmi, da jih pridejo poslušat na koncert v Semiču ali v Ljubljani.