Partizanski pevski zbor je bil ustanovljen 20. aprila 1944 v vasi Planina pod Mirno goro nad Semičem pod imenom Invalidski pevski zbor. Prvi zborovodja je bil prof. Karol Pahor, ki je hitro zbral prvih prvih 17 pevcev v partizanski bolnišnici nad vasjo Planina, kjer so ranjeni borci okrevali. Vadili so dvakrat dnevno in 21. maja so prvič zapeli deset pesmi na svečanosti v Semiču ob obletnici smrti Toneta Tomšiča.

 

Zbor je imel že med vojno preko 200 nastopov. Partizanske pesmi so poleg zbora peli partizani v bojih, ko so jurišali na sovražnikove postojanke, peli so jih po končanih spopadih, da bi znova strnili vrste in se s pesmijo poslovili od padlih tovarišev. Partizanske pesmi in pesmi upora so se zapisale v srca mnogih Slovencev, ki jih še danes s ponosom pojejo. Leta 1972 se je zbor preimenoval v Partizanski pevski zbor.

 

Partizanski pevski zbor ohranja domoljubne in partizanske pesmi, ki so nastale v najtežjih časih našega obstoja. Misel, da smo Slovenci v dneh največjih in najtežjih žrtev prepevali in s tem krepili uporniški duh, zbor še naprej vodi k ohranjanju izvirne partizanske in uporniške pesmi.

 

Zbor šteje danes 35 pevcev. Od maja 2017 ga vodi prof. Iztok Kocen.